Privacyverklaring

laatst bijgewerkt: 28 november 2022

1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe Karamel jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via haar talentenplatform, dit is de online carrière applicatie, ontwikkeld en onderhouden door Karamel dat kandidaten anoniem matcht op basis van skills, voorkeuren en assessments met vacatures en job-openingen van verschillende opdrachtgevers en werkgevers, tot doel heeft een continu anoniem rekruteringsproces op te zetten en te faciliteren en je toelaat om bepaalde assessments (evaluaties) in het kader hiervan af te nemen (het “Platform”).

Jij bent typisch een kandidaat, sollicitant of werkzoekende die via een persoonlijke data pod gebruik maakt van het Karamel-Platform om een nieuwe job te vinden en/of bepaalde assessments af te nemen.

Karamel acht de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk en wil jou als gebruiker van ons Platform informeren over hoe ze jouw persoonsgegevens verwerkt en jou in staat stellen volledige controle te behouden over jouw persoonsgegevens.

Karamel respecteert jouw privacy en zet zich in om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG“) (samen de toepasselijke “Gegevensbeschermingswetgeving“).

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. Het beschrijft niet alleen jouw rechten, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen. Door gebruik te maken van ons Platform, jouw persoonsgegevens te delen, en/of door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, erken je de wijze waarop Karamel jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals hierin is beschreven.

2. Wie zij we en hoe kan je ons bereiken?

Voor het doel van deze privacyverklaring verwijst Karamel naar Karamel BV met maatschappelijke zetel te Coupure 88, 9000 Gent, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0728.655.684 (hierna “Karamel”, “wij” of “ons”).

Deze privacyverklaring beschrijft alleen onze gegevensverwerkingsactiviteiten als verwerkingsverantwoordelijke (dit is diegene die de controle uitoefent over en het doel en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bepaalt).

Het kan echter zijn dat wij jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken, bijvoorbeeld wanneer we in opdracht van een potentiële werkgever/opdrachtgever (en/of zijn/haar aangestelde recruiters) (hierna samen de “Potentiële Werkgever”) gegevens verwerken ter uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen Karamel en deze partij. Hiervoor zal een ander privacybeleid van toepassing zijn. In dat geval zal Karamel jouw persoonsgegevens verwerken als verwerker in opdracht van zulke Potentiële Werkgever. Als je in dit laatste geval meer informatie wenst te ontvangen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, raden wij je aan rechtstreeks contact op te nemen met deze Potentiële Werkgever, die als verwerkingsverantwoordelijke als enige verantwoordelijk is om dit uit te leggen zijn/haar eigen privacybeleid.

Karamel heeft een contactpersoon voor gegevensbescherming aangesteld bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. De contactpersoon voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Naam: Arnaud Deveugle
E-mailadres dpo@karamel.career

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Karamel verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens; dit is afhankelijk van je gebruik van (de interactieve functionaliteiten beschikbaar op) het Platform en van welke gegevens je met ons deelt.

Als Karamel persoonsgegevens verwerkt, gaat dit mogelijks over onderstaande gegevens:

Identificatie- en contactgegevens Gegevens die ons toelaten jou te identificeren en te contacteren, zoals:
 • naam en voornaam;
 • telefoon/gsmnummer;
 • e-mailadres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum;
 • gegevens meegedeeld tijdens/elk begeleidend bericht en/of informatie die je meedeelt tijdens communicatie tussen jou en Karamel of andere Platform-gebruikers;
 • etc.
Login gegevens Gegevens waarmee je kan inloggen op jouw Platform-account en gebruik kan maken van het Platform, zoals:
 • WebID dat is gelinkt aan de data pod die je gekoppeld hebt aan je Platform-account om in te loggen;
 • het e-mailadres gekoppeld aan jouw WebID;
 • enige andere persoonsgegevens die vereist zijn voor/gedeeld worden tijdens je login via jouw data pod;
 • etc.
Account gegevens Alle persoonsgegevens die gelinkt zijn aan je Platform-account en waarmee je je Platform-account kan personaliseren en aanvullen, zoals:
 • alle informatie die door jou wordt geüpload om je account te personaliseren (zoals profielfoto, bio, huidige functietitel);
 • alle informatie die door jou wordt gedeeld via jouw account op het Platform, en/of die via het gebruik van het Platform gelinkt is aan jouw account (bv. door gebruik te maken van de functionaliteiten op het Platform, zoals de door jou ingestelde matchingvoorkeuren, matches gelinkt aan jouw account, gelikete matches, door jou ontvangen, geweigerde en aanvaardde contactverzoeken);
 • credits gelinkt aan jouw account (inclusief gebruikte en nog openstaande credits);
 • etc.
Carrière gegevens Gegevens over je skill-(voorkeuren) en competenties die ons toelaten om je te matchen met bepaalde vacatures en job-openingen, zoals:
 • informatie over je carrière en skills (zoals huidige functietitel en bedrijf waarvoor je werkt, werkervaring, CV, diploma’s, competenties, gevolgde opleidingen, Webinars en cursussen);
 • carrière en job/functie voorkeuren (zoals verwacht loon en voordelen alle aard (o.a. beschikbaarheid van bedrijfswagen, maaltijdcheques, etc.), verantwoordelijkheden, mogelijkheid tot thuiswerk, aantal km woon-werkverkeer);
 • enige andere persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan je carrière of competenties die door jou worden geüpload of worden gegenereerd door gebruik te maken van (de ifunctionaliteiten op) het Platform (zoals bepaalde levenservaringen);
 • etc.
Assessment gegevens Gegevens over je skills, competenties en persoonlijkheid die ons toelaten om en/of gegenereerd worden tijdens het afnemen van assessments of je deelname aan soortgelijke interactieve functies op het Platform, zoals:
 • resultaten van assessments en evaluaties afgelegd via het Platform;
 • enige begeleidende informatie die gerelateerd is aan of het resultaat is van je assessments en evaluaties (zoals tips en tricks, uitleg bij je score, resultaat van je score ten aanzien van andere kandidaten binnen een bepaalde categorie);
 • etc.
Technische informatie Gegevens die vereist zijn voor het gebruik van het Platform en/of om statistische data in verband met jouw gebruik te verzamelen, zoals:
 • technische informatie over jouw computer of mobiel (zoals, jouw IP-adres, unieke apparaat-identificaties, user-ID, besturingssysteem, browsertype);
 • informatie over jouw gebruik van ons Platform (zoals jouw taalvoorkeur, toestemming en cookie-settings, datum, tijd, frequentie en duur van je Platform-bezoek, bezochte Platformpagina’s, etc.);
 • etc.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om deze technische informatie te verzamelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

4. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt, op basis van welke grondslag en voor hoelang?

Algemeen

Karamel verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet. Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden vraagt Karamel jouw toestemming. De toestemming die je geeft is steeds vrij en je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Je kan je toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar: dpo@karamel.career. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking of op basis van een andere rechtsgrond.

4.1. Inloggen op ons platform
Doeleinde(n)
 • Om een (persoonlijk) gebruikersaccount aan te maken;
 • Om je toegang te geven (via jouw account) tot het Platform.
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Login gegevens

Wij kunnen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om jouw inloggegevens te onthouden om jouw volgende login te vergemakkelijken. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
Rechtsgrond
 • Uitvoering van een contract.
Bewaartermijn
 • Zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel;
 • Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Voor informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens die via cookies worden verwerkt, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
4.2. Personaliseren van jouw account
Doeleinde(n)
 • Om jouw persoonlijke account op ons Platform verder aan te vullen.
Welke persoonsgegevens?
 • Account gegevens
Rechtsgrond
 • Toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde kosteloos in te trekken door een e-mail te sturen naar: dpo@karamel.career.
Bewaartermijn
 • Jouw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel;
 • Deze accountgegevens worden in ieder geval verwijderd zodra je jouw toestemming intrekt.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.
4.3. Werking en gebruik van ons Platform
Doeleinde(n)
 • Om ons Platform te gebruiken, in het bijzonder om gebruik te maken van de interactieve functies (zoals verder uiteengezet in puntjes 4.4 en 4.5 hieronder);
 • Om de goede werking van ons Platform te verzekeren;
 • Om jouw voorkeuren (zoals jouw taalvoorkeuren, toegekende toestemmingen en cookie-instellingen) bij een volgend bezoek aan ons Platform te herkennen zodat wij jouw voorkeuren automatisch kunnen lezen en respecteren bij alle volgende platformbezoeken;
 • Om de eindgebruikers van ons Platform te herkennen;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot het Platform tegenover onze andere klanten (zoals Potentiële Werkgevers of andere eindgebruikers) en om dergelijke klanten in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform (indien van toepassing).
Welke persoonsgegevens?
 • Account gegevens
 • Technische informatie. Deze technische informatie kan gelinkt zijn aan je account.

Wij kunnen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om jouw inloggegevens te onthouden om jouw volgende login te vergemakkelijken. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uitvoering van een contract.
Bewaartermijn
 • De bewaartermijn varieert van zo lang als de duur van een sessie/platformbezoek, tot zo lang als nodig is voor het gerechtvaardigd belang van Karamel of de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen jou en Karamel (zoals van toepassing);
 • Technische informatie wordt in ieder geval verwijderd of gepseudonimiseerd 12 maanden na het verzamelen van de gegevens.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Voor informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens die via cookies worden verwerkt, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
4.4. Matching en connecteren van kandidaat-betrokkenen
Doeleinde(n)
 • Om je (onder andere op basis van je skills, (skill)voorkeuren, (levens)ervaring, opleiding, CV, resultaten van bepaalde assessments, organisatie, team en functie niveau) te matchen met vacatures en job-beschrijvingen die door andere Platform gebruikers ter beschikking worden gezet op bedrijfspagina’s op het Platform;
 • Om nadat je (anoniem) bent gematched met een vacature/job beschrijving:
  • in contact te brengen met; en
  • wanneer je hiervoor toestemming geeft bepaalde persoonsgegevens uit je data pod (namelijk diegene die je hebt geüpload en geselecteerd) te delen;
  met de Potentiële Werkgever die de vacature/job-opening online heeft gezet.
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Carrière gegevens;
 • Account gegevens
 • Assessment gegevens;
 • Alle andere persoonsgegevens die je hebt geüpload in je data pod en wenst te delen met je Potentiële Werkgever die de vacature/job-opening online heeft gezet.
Rechtsgrond
 • Uitvoering van een contract (nadat je hebt ingestemd om bijkomende diensten of functionaliteiten op het platform te gebruiken).
Bewaartermijn
 • Zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel (dit is in ieder geval zo lang als de duurtijd van de licentie, waarmee je na matching hebt ingestemd, om persoonsgegevens met Potentiële Werkgevers te delen);
 • Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.
4.5. Deelnemen aan assessments
Doeleinde(n)
 • Om deel te nemen aan bepaalde assessments en evaluaties (of soortgelijke interactieve functies op het platform);
 • Om nadat je een assessment/evaluatie hebt afgelegd, inzichten te krijgen over hoe je scoort ten aanzien van andere kandidaten (bv. binnen je leeftijdscategorie, ten aanzien van kandidaten met dezelfde capaciteiten/opleidingen/werkervaring, etc.).
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Carrière gegevens;
 • Assessment gegevens;
 • Alle andere persoonsgegevens die je hebt geüpload in je data pod en wenst te delen met de assessment provider.
Rechtsgrond
 • Uitvoering van een contract.
Bewaartermijn
 • Zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel;
 • Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst gesloten tussen jou en Karamel.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.
4.6. Verwerven van analytische en statistische inzichten voor de organisatie en verbetering van onze dienstverlening
Doeleinde(n)
 • Om ons Platform en gerelateerde diensten (voor zover van toepassing) te verbeteren;
 • Om ons Platform op jouw gebruik af te stemmen;
 • Om de effectiviteit en toegankelijkheid van ons Platform te controleren;
 • Voor andere technische, statistische en diagnostische doeleinden.

Persoonsgegevens die voor deze doeleinden van jou worden verzameld, zullen voor zo ver als mogelijk, door ons alleen worden gebruikt op een geaggregeerde en geanonimiseerde of gepseudonimiseerd wijze.
Welke persoonsgegevens?
 • Technische informatie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om deze technische informatie te verzamelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
Rechtsgrond
 • Toestemming
Bewaartermijn
 • De bewaartermijn varieert van zo lang als de duur van een sessie of platformbezoek, tot zo lang als jouw toestemming niet wordt ingetrokken (voor zover van toepassing).
 • Technische informatie wordt in ieder geval verwijderd of gepseudonimiseerd (i) wanneer je jouw toestemming intrekt; en (ii) 3 maanden na het verzamelen van de gegevens.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Voor informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens die via cookies worden verwerkt, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.
4.7. Bedrijfsadministratie
Doeleinde(n)
 • Ter uitvoering van Karamel’s boekhouding en (bedrijfs-)administratie;
 • Ter beheer van onze klantenrelaties;
 • Ter behandeling van mogelijke klachten over ons Platform en/of gerelateerde diensten (voor zover van toepassing) en/of geschillen.
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Alle aanvullende informatie die je met ons deelt in verband met een klacht of geschil.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijn
 • Tot 10 jaar na afloop of beëindiging van onze (klanten)relatie; of
 • Zolang als nodig voor de legitieme belangen van Karamel.

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.
4.8. Naleving wettelijke verplichtingen
Doeleinde(n)
 • Ter naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Ter medewerking aan enig lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of rechtsgeding;
 • Ter bescherming van onze en/of de rechten van derden;
 • Ter beantwoording van verzoeken van betrokkenen.
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Elk begeleidend bericht en/of informatie die je met ons deelt in verband met de beantwoording van een verzoek, geschil en/of een gerechtelijk onderzoek of rechtszaak;
 • Andere persoonsgegevens; dit is afhankelijk van de betrokken wettelijke verplichting.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
Bewaartermijn
 • Tot 10 jaar na afloop of beëindiging van onze (klanten)relatie; of
 • Zo lang als wettelijk vereist is (inclusief zo lang als vereist is om contact met jou op te nemen en/of jouw verzoeken te beantwoorden).

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.
4.9. Direct Marketing
Doeleinde(n)
 • Om reclame en nieuwsbrieven te sturen naar onze bestaande klanten en prospecten over ons Platform en diensten, inclusief over speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat die hen zou kunnen interesseren.
Welke persoonsgegevens?
 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Technische informatie
Rechtsgrond
 • Toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos je toestemming in te trekken en je te verzetten tegen de verzameling van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar: dpo@karamel.career.
Bewaartermijn
 • Zo lang als jouw toestemming niet wordt ingetrokken

Voor meer details over de bewaartermijn kan je altijd een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Wanneer persoonsgegevens van derden via het Platform worden doorgegeven, garandeert de persoon die de persoonsgegevens doorgeeft dat hij of zij deze derden heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om de persoonsgegevens van deze derden te delen met Karamel.

5. Cookies

Ons Platform maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

6. Delen van Persoonsgegevens

Indien nodig en van toepassing voor de doeleinden uiteengezet in titel 4 kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden. Deze derden zijn onder meer:
 • dienstverleners (zoals IT-dienstverleners die instaan voor onze IT infrastructuur (zoals bijv. het voorzien en beheer van ons Platform en het onderhoud daarvan), hostingproviders, beveiligingsbedrijven, assessment providers, Potentiële Werkgevers (inclusief de door hen geautoriseerde recruiters of andere eindgebruikers), communicatiedienstverleners, data pod service providers, CRM-dienstverleners, etc.);
 • onze professionele adviseurs (waaronder accountants, advocaten, boekhouders, etc.);
 • derden aan wie wij (delen van) onze aandelen, activiteiten of activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is, of indien wij te goeder trouw vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is gedurende een rechtszaak en/of om onze rechten te beschermen.

Op verzoek zullen wij jou zo spoedig mogelijk na het verzoek informeren over de derden met wie jouw persoonsgegevens zijn gedeeld door je een meer gedetailleerde lijst te verstrekken. Deze lijst, inclusief bovenstaande opsomming, kan evolueren en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Onze verwerkers en subverwerkers handelen altijd onder onze verantwoordelijkheid. Als wij subverwerkers inschakelen, zal dit altijd gebeuren in overeenstemming met een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG en die jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Al jouw persoonsgegevens worden enkel bekeken en ter beschikking gesteld aan verwerkers, subverwerkers, medewerkers en andere derden op een “need-to-know” basis, beperkt tot de mate die nodig is om hun diensten uit te voeren. Bijkomend worden jouw persoonsgegevens voor zover dit mogelijk is enkel na toepassing van pseudonimisering technieken en/of op geanonimiseerde wijze aan voornoemde partijen ter beschikking gesteld.

7. International doorgiften naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

In principe geven wij jouw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij je buiten de EER bent gevestigd en ons Platform bezoekt buiten de EER. Het is ook mogelijk dat we -via onze verwerkers of subverwerkers- jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens alleen doorgeven buiten de EER in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving en mits passende waarborgen.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over de specifieke mechanismen die we gebruiken bij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

8. Direct Marketing

Karamel kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden of profilering. Zo kan Karamel je op de hoogte houden van haar producten, updates, evenementen, enz. Je geeft hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kan te allen tijde en kosteloos deze toestemming intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering.

Je hebt te allen tijde het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering), voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing, door een e-mail te sturen naar: dpo@karamel.career.

9. Gegevensbeleid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen, waarborgen en garanties geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, of ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Om jouw persoonsgegevens een passende bescherming te kunnen bieden, zorgt Karamel onder meer voor beveiliging van haar back office, gebruikt Karamel een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologieën overeenkomstig de best practices binnen de sector en doet Karamel alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers en wordt de informatiebeveiliging (van onze server) op regelmatige basis geëvalueerd door ons IT-team.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt de specifieke maatregelen die worden genomen.

Ondanks de bovenstaande door ons genomen maatregelen, dien je ervan bewust te zijn dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens via het internet. De beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd, noch kunnen wij garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

10. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld en die zijn bepaald in titel 4 van deze privacyverklaring, (met inbegrip om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten). Wij kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met jou.

De toepasselijke bewaartermijnen staan hierboven vermeld in de tabel onder titel 4.

11. Jouw rechten

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, heb je (voor zover mogelijk) het recht:
 • een bevestiging te ontvangen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens;
 • om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren zonder onnodige vertraging;
 • om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
  1. indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
  2. indien je jouw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt, en indien er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
  3. indien je bezwaar maakt tegen de verwerking in het geval de verwerking voor direct marketing doeleinden is;
  4. indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
  5. indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving;
 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker,
 • om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover mogelijk en met inachtneming van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  1. indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Karamel in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  2. als de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; of;
  3. als Karamel de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door jou nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat;
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens en het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden te voorkomen; en
 • wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op de punten (e) en (f) van artikel 6(1) van de AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Indien je verzoekt om een kopie van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen jouw gegevens binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van jouw verzoek, door ons aan jou worden bezorgd. Wij kunnen wanneer het verzoek om een kopie duidelijk ongegrond of buitensporig is, ofwel (i) een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van een dergelijke kopie, of (ii) weigeren om op een dergelijk verzoek in te gaan. Wij zullen je op de hoogte stellen van de toepasselijke vergoeding voordat deze in rekening wordt gebracht.

Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Wij kunnen je vragen om jouw identiteit te verifiëren om er zeker van te zijn dat je een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te verifiëren dat wij het antwoord geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen. Voor deze redenen behouden we ons het recht voor om een kopie van jouw identiteitskaart op te vragen indien we niet in staat zijn om je te identificeren of indien we redenen hebben om aan jouw identiteit te twijfelen. We vragen je daarbij om alle informatie die niet noodzakelijk is voor de identificatie- of verificatiedoeleinden onleesbaar te maken (zoals bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer).

Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgium
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Wij zouden echter graag de kans krijgen om jouw bezorgdheden op te lossen voordat je je tot de Gegevensbeschermingsautoriteit wendt. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

12. Links van derde partijen

Ons Platform kan links bevatten naar applicaties en websites van derden (zoals assessment providers en bedrijven en recruiters). Wanneer je via ons Platform zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookieverklaringen van toepassing zijn. Karamel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze applicaties en websites en is niet verantwoordelijk voor de privacy standaarden en praktijken van die derde partij. Wij raden je aan om het relevante privacyverklaring van deze derden te lezen voordat je hun cookies accepteert en hun applicaties en/of websites bezoekt, om jezelf ervan te verzekeren dat jouw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. Niettemin trachten wij de integriteit van ons Platform te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze derde partij applicaties en websites.

13. Toestemming voor openbaarmaking

Je erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan ons om jouw persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien we te goeder trouw oordelen dat dergelijke bekendmaking vereist is om:
 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze overeenkomst en/of ons Platform;
 2. te reageren op vorderingen tegen ons naar aanleiding van persoonsgegevens (die de rechten van derden schenden);
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van Karamel, haar werknemers, Platform gebruikers en het publiek te vrijwaren.

14. Aansprakelijkheid

Indien Karamel jouw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is Karamel niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatig gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt Karamel verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van persoonsgegevens door een derde (die geen verwerker of subverwerker is).

Karamel is evenmin aansprakelijk indien derden jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en Karamel passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

Karamel is in elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van persoonsgegevens indien zij niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. Karamel zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

De beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover toegelaten onder toepasselijke wetgeving.

15. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen die wij aanbrengen in onze privacyverklaring zullen worden aangegeven op ons Platform en kan, indien evenredig met het belang van de wijzigingen aan jou worden geadviseerd bij je eerstvolgende Platform-bezoek. De datum van de meest recente versie wordt getoond in de rechterbovenhoek van deze privacyverklaring. Bekijk onze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op jou van invloed kunnen zijn.

Gewijzigde versies van deze privacyverklaring treden in werking veertien (14) dagen na publicatie ervan op het Platform en/of ander vorm van bekendmaking en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd, tenzij zulke wijzigingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke vereiste. In dit laatste geval zullen zulke wijzigingen onmiddellijk in werking treden.

16. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van Gent (afdeling Gent) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring, onverminderd het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank op grond van een dwingende wetsbepaling.